Apoteos över Gdansk

A
A

Apoteos över Gdansk
Apoteos över Gdansk
Fot. www.gdansk.pl

En av de vackraste interiörerna bland Europas rådhus är den pampiga Stora Rådssalen. Intensivt röda tyger och rika dekorationer. Kulmen på målaruttrycket är taket, 25 målningar av Izaak van den Blocke. Den centrala som är viktigast, med ett flerdimensionellt budskap, berättar en hel del historier om den kraftfulla staden på en gång: “Apoteos över Gdansk”. Bland de många olika bilder av dåvarande Gdansk finns en som visar en modell av den välkända byggnad som turisterna och invånarna gillar mest idag och som inte fanns vid slutförandet av målningen. Kanske var det så att konstnärens bror, Abraham, som hade en betydande inverkan på Neptunfontänens form och Peter Husen som skapade havsgudsstatyn avslöjade sina tankar för honom...
Familjen van den Blocke som härstammade från Flandern och bosatte sig i Gdansk gjorde en stor insats för stadens kultur. Både skulptören Wilhelm van den Blocke och hans tre stora söner: arkitekten och skulptören Abraham, målaren Izaak och Jacob som lämnade unika verk efter sig som staden idag kan skryta med. Izaak blev känd som den som skapat målningar som visar stadens storhet och rikedom. Målningarna placerades i taket av den viktigaste s.k. Röda Salen i stadens stora rådhus. Konstnären presenterade Stadsrådets särskilda program som hänvisar till antikens och Bibelns historia och Rådets skyldigheter gentemot Gdansk. “Apoteos över Gdansk” – berättelsens centrum visar Gdansk som en idealstad som blivit utvald och står under Guds särskilda skydd.

Storstadens rådhus

Det gotiska rådhus som hade byggts under medeltiden i över ett sekel byggdes om i renässansstil efter branden i mitten av 1500-talet. Huset kröntes med en förgylld staty av kungen Sigismund August i naturlig storlek. Den praktfulla inredning som går i nederländsk manierism: Stora Rådssalen, Lilla Rådssalen som kallas Vintersalen, Stora Wette-salen som kallas Vita Salen vittnar om Gdansks dåvarande storhet, dess roll i Europa. Den karakteristiska soluren på ett av hörnen påminner om det obevekliga i tidens gång den latinska sentensen “En skugga är våra dagar”. Den mest imponerande sekulära byggnaden i 1500-talets Gdansk berikades med ett magnifikt klockspel. Idag är Storstadens rådhus mest känd för sina 37 stora konsertklockor som är dess replik. Gdansk är den enda staden i Polen som har två klockspel (den andra finns i kyrktornet på St Katarina kyrka). Från utsiktsgalleriet kan man njuta av stadens vackra panorama och lyssna på klockspelets musik som ljuder varje timme.